„Szkoła - Uczelnia - Praca” - zaproszenie na konferencję

≡ 17 grudzień, 2014

Szkoła – Uczelnia – Praca - konferencja, 2015-2-20
Międzyuczelniane Biuro Karier przy Warszawskiej Szkole Reklamy zaprasza dyrekcje szkół, doradców zawodowych, wychowawców i nauczycieli na bezpłatną konferencję „Szkoła – Uczelnia – Praca”, poświęconą aktualnej sytuacji na polskim rynku pracy oraz kooperacji pomiędzy placówkami oświatowymi i pracodawcami branży komunikacji marketingowej i mediów.

Konferencja odbywa się 20-stego lutego 2015 roku w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al. Komisji Edukacji Narodowej 61) w godz. 10:00 – 15:00. Zapewniamy Państwu poczęstunek w trakcie przerwy kawowej i lunch.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Plan konferencji

10:00-10:30 Przywitanie, Wojciech Matyjasiak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów, Sławomir Wojtkowski - Dyrektor Warszawskiej Szkoły Reklamy.; słowo wstępu - dr Krzysztof Woźniak, Międzyuczelniane Biuro Karier.
10:30-11:00 „Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy” - Wojewódzki Urząd Pracy, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy.
11:00-11:30 „Kształtowanie kariery – doradztwo zawodowe dla osób młodych” - Magdalena Mrozek, Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
11:30-11:45 Przerwa kawowa
11:45-12:15 „Specyfika pracy w branży reklamowej i medialnej.” - Aneta Siejka, mediowy ekspert/manager w Starcom Mediavest Group.
12:15-13:15 „Segmentacja rynku pracy branży komunikacji marketingowej. Rodzaje podmiotów, stanowiska i wymagane kompetencje.” - Warszawska Szkoła Reklamy.
13:15-13:45 Lunch
13:45-14:15 „Problemy i postawy młodzieży wobec planów na przyszłość” - Paweł Mazur, dyrektor 63 LO im. Lajosa Kossuth.
14:15-14:45 Prezentacja aplikacji dla studentów i instytucji oświatowych. Firma Studdin.
14:45-15:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Poruszane zagadnienia to m.in.:

Zgłoszenie uczestnictwa

Koordynator konferencji

Zofia Kwiatkowska
marketing@szkolareklamy.pl
tel. 510 090 287

Idea konferencji

Ideą organizowanej przez nas konferencji jest wymiana myśli, doświadczeń i pomysłów w zakresie edukacji i rynku pracy pomiędzy kadrą nauczycielską, pedagogami, a doradcami zawodowymi i przedsiębiorcami z konkretnych, wyspecjalizowanych branż. Przyjrzymy się specyfice oraz możliwościom branży medialnej i reklamowej.

Naszym partnerem merytorycznym w zakresie rynku mediów, reklamy i dziennikarstwa jest Warszawska Szkoła Reklamy, która oferuje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach prowadzonych przez siebie szkół policealnych, studiów licencjackich i magisterskich oraz specjalistycznych kursów w ramach kształcenia ustawicznego.

Ukończenie nawet najlepszej szkoły nie daje dziś gwarancji zatrudnienia. Według danych GUS z 2013 roku wśród absolwentów szkół (po piętnastym roku życia) obserwujemy ponad 30% bezrobocie. Polaków, na tle państw UE, cechuje również niska mobilność zawodowa. Według OBOP zaledwie 31% zmieniło prace w ciągu ostatnich 5 lat.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak kooperacji podmiotów rynku pracy i rynku edukacyjnego. Odpowiedzialności za taką sytuację nie może brać na siebie jedynie Państwo.

Uczestnicy rynku pracy – pracodawcy i pracownicy – powinni wymuszać zmiany programowe uczelni dające lepszy start zawodowy i nadążające za zmieniającym się zapotrzebowaniem.

Dzięki udziałowi w konferencji konsultanci zawodowi i nauczyciele uzyskają najświeższe informacje o perspektywach zawodowych w branży reklamowej i pokrewnych. Dowiedzą się także jakie kompetencje i umiejętności są pożądane przez pracodawców, a także poznają instytucje, za pomocą których można je nabyć. To także doskonała okazja na poznanie się z nauczycielami i przedstawicielami placówek oświatowych.

Oceń:

„Szkoła - Uczelnia - Praca” - zaproszenie na konferencję

  • Aktualnie 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (1 głos)