Konferencja
„Szkoła - Uczelnia - Praca”

Konferencja Szkoła – Uczelnia – Praca

Międzyuczelniane Biuro Karier przy Warszawskiej Szkole Reklamy zaprasza dyrekcje szkół, doradców zawodowych, wychowawców i nauczycieli na bezpłatną konferencję „Szkoła – Uczelnia – Praca”, poświęconą aktualnej sytuacji na polskim rynku pracy oraz kooperacji pomiędzy placówkami oświatowymi i pracodawcami branży komunikacji marketingowej i mediów. Konferencja odbędzie się 20-stego lutego 2015 roku w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al. Komisji Edukacji Narodowej 61) w godz. 10:00 – 15:00.


Aby zgłosić swój udział w konferencji
prosimy o wypełnienie formularza:


zapisy zakończone