Opłaty

Warszawską Szkołę Reklamy wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół, która kształci na wysokim poziomie za zrównoważoną cenę.

Wysokość czesnego dla Słuchaczy policealnej szkoły artystycznej w roku szkolnym 2023/2024

Opłaty za studia licencjackie

Wszystkie specjalizacje szkoły policealnej z wyjątkiem: Charakteryzacji i wizażu oraz Animacji filmowej

Grupy dzienne i weekendowe

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
4 437 zł 4 437 zł
15% taniej
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 2 349 zł
II rata 2 349 zł
4 698 zł
10% taniej
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 239 zł
II rata 1 239 zł
III rata 1 239 zł
IV rata 1 239 zł
4 956 zł
5% taniej
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 435 zł
II rata 435 zł
III rata 435 zł
IV rata 435 zł
V rata 435 zł
VI rata 435 zł
VII rata 435 zł
VIII rata 435 zł
IX rata 435 zł
X rata 435 zł
XI rata 435 zł
XII rata 435 zł
5 220 zł

Opłaty dla specjalizacji: Animacja filmowa (grupy dzienne i weekendowe) oraz Charakteryzacja i wizaż (tylko grupy dzienne)

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
5 253 zł 5 253 zł
15% taniej
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 2 781 zł
II rata 2 781 zł
5 562 zł
10% taniej
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 467 zł
II rata 1 467 zł
III rata 1 467 zł
IV rata 1 467 zł
5 868 zł
5% taniej
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 515 zł
II rata 515 zł
III rata 515 zł
IV rata 515 zł
V rata 515 zł
VI rata 515 zł
VII rata 515 zł
VIII rata 515 zł
IX rata 515 zł
X rata 515 zł
XI rata 515 zł
XII rata 515 zł
6 180 zł

Wysokość czesnego dla Studentów szkoły wyższej (licencjat) w roku akademickim 2023/2024

Opłaty dla Słuchaczy policealnej szkoły artystycznej ↑

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
6 858 zł 6 858 zł
10% taniej
za rok nauki
(dla obcokrajowców)
1 750 EUR 1 750 EUR
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 3 619 zł
II rata 3 619 zł
7 238 zł
5% taniej
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 690 zł
II rata 680 zł
III rata 670 zł
IV rata 660 zł
V rata 650 zł
VI rata 640 zł
VII rata 630 zł
VIII rata 620 zł
IX rata 610 zł
X rata 600 zł
XI rata 590 zł
XII rata 580 zł
7 620 zł

Opłaty specjalnościowe

W szkole wyższej obowiązują opłaty specjalnościowe (płatne w każdym semestrze):

Opłata specjalnościowa jest dodatkową (poza czesnym) opłatą wpłacaną przez studentów raz w semestrze (do 10 listopada i do 10 kwietnia). Pokrywa ona dodatkowe koszty operacyjne związane z przygotowaniem zajęć w danej specjalności, zróżnicowane w związku z jej specyfiką. Opłata specjalnościowa jest bezzwrotna.

Wpisowe

Wpisowe jest bezzwrotne - (dla wszystkich szkół, specjalności i specjalizacji). Na wpisowe składa się: opłata rekrutacyjna (85 zł) gwarantująca miejsce na liście Studentów/Słuchaczy, opłata administracyjna (215 zł) pokrywająca czynności administracyjne związane z przygotowaniem dokumentów, teczki osobowej, itp.

Informacje o koncie do wpłat

Opłaty za powyższe wnoszone są przelewem na konto Warszawskiej Szkoły Reklamy

Terminy płatności (2023/2024):

Określone są w umowie oraz regulaminie płatności.

Oceń:

Opłaty

  • Aktualnie 4.92/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 4.9/5 (3478 głosów)