Studia w Wyższej Szkole Biznesu, Mediów i Reklamy

Studia w WSBMiRProwadzimy studia licencjackie (I stopnia) oraz studia magisterskie (II stopnia). Studia stanowią atrakcyjne rozwinięcie umiejętności i kompetencji zarówno dla absolwentów naszej szkoły policealnej jak i osób pragnących zdobyć dyplom z zakresu szeroko rozumianej branży kreatywnej oraz komunikacji społecznej.

Studia licencjackie

W zakresie studiów licencjackich (I stopnia), prowadzonych w całości przez kadrę WSBMiR, oferujemy cztery specjalności realizowane na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna:

Program studiów koncentruje się na nauce warsztatowej i kształtowaniu praktycznych umiejętności i kompetencji w specjalnościach łączących w sobie obszar twórczości i sztuki, nowoczesnych technologii, mediów i dziennikarstwa oraz nauk społecznych i biznesu.

Kadrę uczelni stanowią artyści, specjaliści z zakresu komunikacji i marketingu, dziennikarze i wykładowcy akademicy, którzy realizują bogaty i zróżnicowany plan zajęć, będący odpowiedzią na współczesne wyzwania i zmieniający się rynek pracy XXI wieku.

Studia magisterskie

Od roku akademickiego 2022/2023 prowadzimy nabór na studia magisterskie (II stopnia) w dwóch specjalnościach:

Studia realizowane wraz z WSUP w Poznaniu prowadzone są wyłącznie w trybie zaocznym.

Program studiów obejmuje dziedziny istotne z punktu widzenia rozwoju kompetencji na współczesnym rynku pracy - zarówno pod kątem pracy na stanowiskach specjalistów i kierowników oraz prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej / freelansingu.

Kadrę stanowi sprawdzony skład praktyków, specjalistów i artystów WSBMiR uzupełniony o wykładowców z WSUP w Poznaniu. Dzięki wykorzystaniu narzędzi do nauki zdalnej łączymy to co najlepsze w obu placówkach i oferujemy dostęp do unikalnego programu zajęć dostępnego na miejscu, w Warszawie.

Studia w Wyższej Szkole Biznesu, Mediów i Reklamy

Całość naszej oferty edukacyjnej nastawiona jest na praktykę i warsztatowość. Łączymy je z wiedzą oraz doświadczeniem wykładowców i trenerów biznesu. Studenci korzystają przy tym ze specjalistycznych pracowni tematycznych, studiów filmowych i fotograficznych oraz pracowni komputerowych (PC/MAC).

Warto zobaczyć:

Коледж в WSBMiR - загальна інформація Коледж в WSBMiR - загальна інформація
Колледж в WSBMiR - общая информация Колледж в WSBMiR - общая информация