Często zadawane pytania

Czy aby zapisać się do szkoły potrzebuję świadectwo maturalne?

Warszawska Szkoła Reklamy jest Szkołą Policealną, w której świadectwo maturalne nie jest wymagane. Wyjątkiem jest kierunek Strategia Reklamy i PR prowadzony przy współpracy z Wyższą Szkolą Biznesu, Mediów i Reklamy, który prowadzony jest w trybie 3-letnich studiów licencjackich, na którym świadectwo maturalne jest wymagane.

Czy w WSR słuchacze odbywają praktyki?

Do praktyk zawodowych ma obowiązek przystąpić każdy słuchacz kierunków dziennych. Praktyki organizowane są przez Biuro Karier, które współpracuje z firmami związanymi z rynkiem sztuki, mediów i reklamy. Należą do nich Agencje Reklamowe, wydawnictwa i redakcje, telewizja oraz Polskie Radio jak również studia fotograficzne, oraz inne firmy związane z branżą. Po pierwszym roku nauki słuchacze mają obowiązek zaliczyć 160 godzin praktyk zawodowych w firmie rekomendowanej przez Biuro Karier. Ponadto Biuro Karier realizuje swoją misję poprzez:

Czy można zrobić dwie specjalizacje i otrzymać dwa świadectwa i dwa dyplomy?

Słuchacz, zapisując się do szkoły - deklaruje jedną główną specjalizację, której minimum programowe będzie realizował przez cały okres nauki, oraz ma możliwość nieograniczonego wyboru przedmiotów dodatkowych ze wszystkich specjalizacji bez żadnych dodatkowych opłat. Dzięki czemu może realizować i poszerzać swoją wiedzę w różnych dziedzinach. Jedyny warunek, jaki trzeba spełniać to uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich dodatkowych przedmiotów, gdyż w WSR nie funkcjonuje stanowisko wolnego słuchacza.
Po ukończeniu dowolnej specjalizacji (poza Strategią reklamy i public relations) otrzymasz dyplom Projektanta kampanii reklamowej i ponadto:

Jak jest wyposażone studio fotograficzne i TV?

Szkoła posiada w pełni wyposażone studio fotograficzne. Znajdują się tam m.in. aparaty fotograficzne marki Canon wraz z różnego rodzaju profesjonalnymi obiektywami, osprzęt marki Broncolor wykorzystywany w najlepszych studiach fotograficznych, kamery wideo, statywy, mikrofony, steadicamy przydatne do kręcenia zdjęć na planie filmowym. Szkoła posiada również ciemnię analogową, w której słuchacze mają możliwość samodzielnego wywoływania zdjęć.

Jak są wyposażone sale komputerowe i jakim sprzętem graficznym dysponuje szkoła?

Szkoła posiada 3 sale informatyczne, 2 PC i 1 Mac. Na komputerach zainstalowane jest oprogramowanie niezbędne do wykonywania wszystkich projektów graficznych. Przykładowe przedmioty informatyczne realizowane u nas to: Photoshop, Illustrator, InDesign, 3DSMax, Office, CorelDraw, AfterEffect, Motion Design i wiele innych. Szkoła dysponuje również tabletami graficznymi firmy Vacom Intuos.

Czy należy złożyć teczkę z pracami/portfolio?

Przy zapisie do szkoły złożenie teczki z pracami nie jest wymagane. Jednym z głównych celów Warszawskiej Szkoły Reklamy jest pomoc słuchaczom w zdobyciu niezbędnego doświadczenia oraz umiejętności niezbędnych w poszukiwanych zawodach na rynku pracy. Podczas zajęć będziesz budować swoje portfolio pod okiem wykładowców – praktyków na co dzień pracujących w branży reklamowej i medialnej.

Jaki rodzaj legitymacji otrzymam?

Każdy słuchacz otrzymuje od nas legitymację szkolną upoważniająca do zniżek w komunikacji miejskiej do 21 roku życia oraz przejazdy PKP do 24 roku życia. Wyjątkiem jest kierunek Strategia reklamy i PR, którego słuchacze otrzymają legitymacje studenckie.

Jak wyglądają zapisy na zajęcia w trybie indywidualnego toku nauczania?

Indywidualny tok nauczania, to kurs dowolnego przedmiotu wybranego z aktualnego planu zajęć. Może być realizowany w systemie dziennym lub zaocznym. Osoby wybierające taką formę nauki mają pierwszeństwo zapisów. Zajęcia trwają 1,5 godziny. Kursant po zaliczeniu szkolenia trwającego semestr otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Czy szkoła organizuje wyjazdy plenerowe?

Warszawska Szkoła Reklamy w każdym semestrze organizuje 2 wyjazdy plenerowe (1. pięciodniowy, 2. sobotnio-niedzielny). Są to wyjazdy krajowe jak i zagraniczne. Każdy słuchacz jest zobowiązany do zaliczenia w ciągu 2-letniego toku nauki 4 wyjazdów plenerowych tj.:

Dla osób, które nie mają możliwości wyjazdu, organizowany jest plener stacjonarny w Warszawie.
Poza plenerami szkoła organizuje także warsztaty, wystawy, wernisaże i imprezy o ściśle integracyjnym charakterze ;).

Czy jesteśmy szkołą wyższą?

Warszawska Szkoła Reklamy jest Szkołą Policealną. Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu, Mediów i Reklamy mamy możliwość realizowania kierunków na poziomie studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych.

Czy można się ubiegać o stypendium?

W Warszawskiej Szkole Reklamy obowiązuje tylko stypendium naukowe. Przeznaczone jest dla osób, które swoją postawą, zaangażowaniem i ocenami wyróżniają się na tle innych słuchaczy.
Osoby studiujące na kierunku Strategia reklamy i PR mogą ubiegać się o stypendium socjalne, naukowe, dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora Wyższej Szkoły Biznesu, Mediów i Reklamy.

Czy słuchacze muszą posiadać własny sprzęt do realizacji zajęć na danej specjalizacji?

Nie ma konieczności posiadania własnego sprzętu, gdyż szkoła posiada bogate zaplecze techniczne, które jest oddane do dyspozycji słuchaczy nieodpłatnie 24 godziny na dobę.

Jakich języków będę mógł się uczyć w Warszawskiej Szkole Reklamy?

W szkolnym programie nauczania każdy uczeń obowiązkowo odbywa lektorat z języka angielskiego na 8 poziomach zaawansowania. Dodatkowo może uczestniczyć w innych zajęciach językowych m.in. z francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego. W przypadku chęci wprowadzenia innego języka popartego zebraniem się odpowiedniej ilościowo grupy, szkoła wprowadza ten język do oficjalnego planu zajęć.

Czy w pobliżu szkoły znajduje się akademik lub baza noclegowa?

W odległości 3 przystanków autobusowych od szkoły znajduje się SGGW, która posiada na terenie swojego kampusu 3 akademiki. Słuchacze dzięki bliskiej odległości szkoły od metra mają możliwość szybkiego dotarcia do Centrum Warszawy, na której terenie znajduje się wiele hoteli oraz hosteli.

Jaka jest różnica między rozpoczęciem nauki w lutym, wrześniu i październiku?

Osoby rozpoczynające naukę we wrześniu odbywają obowiązkowe warsztaty: trening kreatywności i zarządzanie projektami na pierwszym roku, a na drugim roku warsztaty negocjacyjne oraz planowanie kariery zawodowej, które grupy październikowe realizują w czerwcu. Grupy lutowe zaliczają warsztaty po pierwszym semestrze razem z wrześniowymi lub październikowymi – do wyboru.

Warto zobaczyć:

Oceń:

Często zadawane pytania

  • Aktualnie 4.99/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (3112 głosy)